Kategoria: Nowości

Lamblie – objawy, naturalne leczenie

LAMBLIE

Lamblie wywołuj lambliozę. Nazwa choroby pochodzi od pasożyta Giardia lamblia (gardia intensalis) , który infekuje jelito cienkie.
Cysty, czyli postać przetrwalnikowa lamblii dostają się do organizmu z  zanieczyszczonej wody lub żywności oraz przez kontakt z osobą będącą „nosicielem”.